Đặt một thiết bị điện phía dưới máy lạnh được không?

Hỏi: Đặt một thiết bị điện phía dưới máy lạnh được không?
Đáp: Không! Vì hơi ẩm trong không khí có thể ngưng tụ ở dàn lạnh và nhỏ xuống thiết bị điện ở dưới. Đồng thời, hiện tượng ngưng tụ có thể xảy ra ở các điểm nối ống tại dàn ngoài trong quá trình làm mát.

Bài viết liên quan