Đèn báo tín hiệu lọc có chức năng gì?

Hỏi: Đèn báo tín hiệu lọc có chức năng gì?
Đáp: Khi đèn này phát sáng, nó cho biết phin lọc khí đến lúc cần được vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, bạn cần phải thiết lập lại đèn báo bằng cách nhấn nút tín hiệu bộ lọc trên Remote để tắt đèn báo

Bài viết liên quan