Lỗi tủ lạnh không đông đá ngăn mát

Hỏi: Tủ lạnh bị lỗi không đông đá ngăn mát ?

Trả lời:  nguy

Bài viết liên quan