Mặt trời chiếu trực tiếp có ảnh hưởng máy lạnh không?

Hỏi: Phòng tôi bị mặt trời chiếu sáng trực tiếp thì có ảnh hưởng gì tới máy lạnh hay không?
Đáp: Công suất làm mát sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng, bạn có thể chọn cách lắp đặt máy lạnh có công suất lớn hơn cho căn phòng đó. Nên tham khảo ý kiến của nhân viên kỹ thuật để chọn máy có công suất thích hợp.

Bài viết liên quan